لیبرال دموکراسی:

راست است که برخلاف آنچه در عراق می‌گذرد، جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند به «پالایش» روی آورد و «پسوند اسلامی» را از عنوان نظام حذف کند. این خودکشی را از نظام سیاسی کنونی تهران نمی‌توان انتظار داشت. به دلیل همین ناممکن بودن «هجرت از عنوان دینی» است که رهبران نظام تهران تنها راه چاره را در سماجت می‌بینند و بر تأکید هر چه بیشتر بر «مقدس بودن» دستگاه سیاسی خود اصرار می‌ورزند.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی، در آخرین روز شهریور، نظام سیاسی ایران را «قدسی» توصیف کرد و در توضیح آن چنین گفت: «نظام ما به دلیل مبتنی بودن بر دین و آموزه‌های دینی، کتاب و سنت، قدسی است… نظام اسلامی که می‌خواهد تمام ارتباطاتش بر اساس دین و آموزه‌های دینی تنظیم شود، نظام مقدس می‌شود. در رأس نظام ما حاکمیتی است که نیابت از حجت خدا ولی‌عصر دارد».

برو به آدرس