لیبرال دموکراسی:

پس از کشتارهای ۵۷ تا ۶۷، ایران در دو دهه بعد نیز، هم شاهد وحشیگری عریان با قتل‌های زنجیره‌ای و ترورهای خارج کشور و جنایاتی مانند کهریزک و هم ده‌ها مرگ در زندان بر اثر شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی و «حادثه» و «خودکشی» و همچنین اعدام بود. نکته قابل‌توجه اینکه بسیاری از این قربانیان، زندانیان پادشاهی‌خواه هستند که مورد تبعیض رسانه‌ای و حقوق بشری نیز قرارگرفته‌اند!

 

برو به آدرس