https://radiopooya.com/:

چند هفته پیش جمعیت سوسیال دموکراسی در ایران نخستین همایش خودرا برگزار کرد.این برنامه بصورت مستقیم از رادیو پویا پخش شد. در این همایش 7  دادیم سخنران حضور داشتند که با توجه به وقت کم برنامه ما وعده  دادیم که سخنرانان را یک به یک دعوت کنیم و در زمانی بیشتر سوالات مطرح شده را با آنان در میان بگذاریم. در این راستا نخستین میهمان از جمع سخنرانان همایش را دعوت کردیم . مهدی ذوالفقاری به سراغ دکتر جلال ایجادی رفت و با ایشان به گفتگو نشست

برو به آدرس