www.radiopooya.com:

در برنامه این هفته تازه های پزشکی دکتر سلجوقیان پیرامون بیماری پوستی صحبت می کند
بیماری‌های پوستی از جمله شایع‌ترین بیماری‌ها در جهان است که حتی می‌تواند سبب مرگ انسان شود، پوست نقشی بسیار مهم برای مراقبت و سلامت انسان دارد از این رو باید کوچکترین مشکلات پوستی مورد توجه قرارگیرد.

برو به آدرس