www.radiopooya.com:

برنامه گفتمان حقوق بشر به روز شد ،در این برنامه فریده پورعبدالله پای صحبت های رضا معینی کنشگر سیاسی و حقوق بشری نشسته است تا پیرامون گزارش تازه سازمان جهانی گزارشگران بدون مرز و درباره پرونده رایانه ای دستگاه قضائی که بسیاری از جنایت های رژیم را مستند کرده است گفتگوئی داشته باشد

برو به آدرس