ایسنا:

مرجع عالیقدر شیعیان در عراق در فتوایی به سوالاتی درباره نحوه غسل و تدفین متوفیان کوئید ۱۹ پاسخ دادند.

به گزارش ایسنا، به نقل از السومریه نیوز، آیت الله العظمی سید علی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان در عراق در پاسخ به سوالاتی در این خصوص ضمن اشاره به لزوم رعایت جوانب احتیاط در غسل و تدفین متوفیان ویروس کورونا، بر ضرورت اجرای قوانین و شریعت اسلامی در مراحل دفن و کفن این افراد تاکید کردند.

ایشان همچنین از هرگونه سوزاندن جسد میت یا حنوط برحذر داشته و به امکان قرار دادن میت در تابوت چوبی اشاره کردند.

آیت الله سیستانی همچنین از مقامات ذی ربط خواستند که دفن متوفیان در قبرستان های عمومی مسلمانان را تسهیل کنند.

در این فتوا آمده است؛ در صورتی که امکان غسل وجود نداشته باشد، به تیمم اکتفا شود و در صورتی که تیمم هم امکان نداشته باشد و یا مقامات کشور مانع آن شوند، میت بدون غسل و تیمم دفن شود.


۱ـ در مواردی که غُسل دادن میّت به سبب ترس از انتقال ویروس ممکن نیست، اگر تیمم دادن او توسط انسان زنده ـ هرچند با استفاده از دستکش ـ میسّر باشد، باید همین کار را انجام دهند؛ و اگر تیمم هم میسّر نباشد یا مقامات ذی ربط از آن ممانعت کنند، میّت را بدون غُسل و تیمم دفن کنند.


۲ـ در چنین شرایطی حنوط ساقط می‌شود و جایگزینی ندارد.


۳ـ واجب است میّت را با سه پارچه مخصوص کفن کنند هرچند از روی کیسه باشد، و اگر تکفین میّت با تمام آنها میسّر نبود، به مقداری که میسّر است او را کفن کنند مانند ازار (سرتاسری) که تمام بدن را می‌پوشاند.


۴ـ سوزاندن جسد میّتِ مسلمان جایز نیست، و بستگان او و سایر افراد وظیفه دارند از این کار ممانعت کنند و نسبت به دفن میّت طبق موازین شرع مقدس اصرار ورزند.


۵ـ این کار جایز است، ولی در صورت امکان میّت را به پهلوی راست و رو به قبله درون تابوت بخوابانند همانند زمانی که او را در خاک دفن می‌کنند.


۶ـ در فرض استفتاء ممانعت از دفن میّت در قبرستان‌های عمومی شهر جایز نیست، و مقامات ذی ربط موظفند تسهیل این امر را فراهم کنند.

برو به آدرس