رویداد۲۴:

عماد افروغ، جامعه‌شناس درباره نقش شبکه‌های مجازی در اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ گفت: به‌هرحال شبکه‌های مجازی به‌عنوان یک شبکه اطلاع‌رسانی می‌توانند نقش‌آفرین باشند. اما آن‌ها نمی‌توانند به‌مثابه یک سازوکار درونی، نقش علّی و تکوینی داشته باشند. نمی‌توانند با یک اشاره حادثه‌ای را ایجاد کنند. تا سازوکارهای درونی و عوامل ایجادی مهیا نباشد هیچ شبکه اطلاع‌رسانی‌ مجازی و یا غیرمجازی نمی‌تواند یک حادثه‌ را خلق کند.
 
هرچند اعتراضات دی‌ماه در چند روز به پایان رسید و خاموش شد، اما نگرانی از اینکه دوباره این زخم سرباز کند، بین بسیاری از مسئولان وجود دارد. به همین دلیل بسیاری از راه‌های پیشگیری صحبت می‌کنند و پیشنهادهای متفاوتی می‌دهند؛ از جلب رضایت عمومی مردم گرفته تا حل مشکلات معیشتی و جلوگیری از فساد و رانت در دستگاه‌ها. البته در کنار این راهکارها برخی از مسئولان نیز معتقدند شبکه‌های مجازی در اعتراضات دی‌ماه نقش اصلی را بر عهده داشتند و اکنون اگر قرار است دیگر ناآرامی‌ها تکرار نشود، باید فضای مجازی را مدیریت کرد.
 
عماد افروغ، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره نقش شبکه‌های مجازی در اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ گفت: برای اینکه یک اعتراض به عرصه عمومی بیاید نیاز به عوامل محرک دارد. حالا این عوامل محرک فقط شبکه‌های مجازی نیستند، می‌تواند رسانه‌های داخلی یا افراد و بلندگوها و تریبون‌های عمومی باشند.
 
افروغ در ادامه افزود: به‌هرحال شبکه‌های مجازی به‌عنوان یک شبکه اطلاع‌رسانی و حتی بسیج و تهییج عمومی می‌توانند نقش‌آفرین باشند. اما آن‌ها نمی‌توانند به‌مثابه یک سازوکار درونی، نقش علّی و تکوینی داشته باشند. نمی‌توانند با یک اشاره حادثه‌ای را ایجاد کنند. تا سازوکارهای درونی و عوامل ایجادی مهیا نباشد هیچ شبکه اطلاع‌رسانی‌ مجازی و یا غیرمجازی نمی‌تواند یک حادثه‌ را خلق کند.

برو به آدرس