عمومی

دنبال کن


عضو از ۳۰ آبان ۱۳۹۲

چادر زدن مسافران نوروزی در بانک

در روزهایی که چادرهای مسافران نوروزی را می توان در هر نقطه ای از شهر مشاهده کرد این بار مسافران طی اقدامی عجیب به یکی از بانک های سمنان روی آوردند و شب را در آنجا چادر زدند.
 

شهره صولتی ( خواننده ) در اتاق انتظار سفارت ایران !

؟

بیشتر