Deutche Welle:

 

ک کمیسیون مجلس ایران واکنش نماینده پارلمان هلند در قبال هدیه کریسمس ایران را "زشت" خواند و آن را محکوم کرد. ازآنجا که سفیر ایران هدیه‌ها را تنها به نمایندگان مرد ارسال کرده بود، هنک کرول آن را به زباله‌دان ریخت.

برو به آدرس