باشگاه خبرنگاران:

سازمان حج و زیارت درباره حج تمتع امسال بیانیه ای صادر کرد.

برو به آدرس