رادیو زمانه:

نیروهای ویژه ارتش ایران متشکل در تیپ ۶۵ نوهد که چندی پیش به سوریه اعزام شده بودند نخستین کشته خود را در جنگ این کشور دادند.تیپ ۶۵ نوهد زبده‌ترین نیروی ویژه ارتش ایران است که در سال ۱۳۷۱ به این نام تغییر یافت. تخصص اصلی این تیپ جنگ‌های نامتقارن است. افراد این تیپ از پرسنل لشکر ۲۳ نوهد سابق هستند.

 

برو به آدرس