BBC:

اقای احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگاران در صبح سه شنبه، بازداشت سعید مرتضوی را با افشای محتوای این نوار مرتبط دانست و گفت که دستگاه قضایی باید قوه قضائیه ملت باشد و افزود: "قوه قضائیه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست؛ فردی تخلف کرده، فردی مطلع شده و آن را اعلام کرده است و به جای اینکه متخلف را دنبال کنند، فردی که تخلف را اعلام کرده است مورد برخورد قرار می‌گیرد."

 

برو به آدرس