ایسنا:

دولت تاجیکستان در کمپین ضد اسلامی خود هم اکنون به اسامی عربی توجه ویژه‌ نشان داده و با قانونی سنجیده قصد در ممنوع کردن نام‌هایی دارد که "بسیار عربی" هستند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه خبری وورلد بولتن، این ممنوعیت جدید استفاده از نام‌هایی که به شدت عربی هستند در پی اعمال ممنوعیت در ریش گذاشتن برای مردان، عدم حضور کودکان در مساجد، تعطیلی مساجد مستقل، اجبار به بازگشت دانشجویان خارجی که در مدارس اسلامی تاجیکستان تحصیل می‌کنند و ممنوعیت پوشش حجاب برای زنان صورت گرفت. زنانی که در تاجیکستان حجاب دارند را "فاحشه" می‌خوانند.

برو به آدرس