فیسبوک:

"بانو مرضیه افخم

سخنگوی محترم وزارت خارجه

... سخنان آن بانوی بزرگوار در پاسخ به مطالب مندرج در آخرین گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل جناب آقای دکتر احمد شهید در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران هم شگفت‌انگیز بود و هم در عین‌ حال تأسف‌آور. ... متأسف شدم چون سال‌هاست که این نوع برخورد با گزارشات حقوق بشر در مورد ایران جا افتاده است و امید داشتم که دست‌کم در دولت جدید شاهد تغییری در این خصوص باشیم؛ اما به نظر می‌رسد دولت شما هم ظاهراً بنا دارد تا ... همان سفسطه‌ها، همان توجیهات و همان عذر و بهانه‌های همیشگی درواکنش به گزارشات نقض حقوق بشر در ایران را ادامه دهد. ... پاسخ‌هایتان (ازجمله آخرین فقره آن‌ها) از اساس با مسئولین دیگرمان تفاوتی ندارند. سرکار هم گزارشات احمد شهید را «نادرست»، «دروغ»، «مغرضانه»، «جهت‌دار»، «یک‌سویه»، «جعلی»، «برگرفته از منابع مجهول، ضدانقلاب، معاند و منافق» می‌خوانید. سرکار هم گزارشگر ویژه و گزارشات وی را «ملهم و متأثر از القائات و فشارهای قدرت‌های غربی و صهیونیستی»؛ و اساساً تعیین یک گزارشگر ویژه برای رصد کردن وضعیت حقوق بشر در ایران را یک «توطئه سیاسی» از جانب قدرت‌های غربی علیه انقلاب اسلامی ایران می‌دانید. سرکار هم حقوق بشر را یک ابزار سیاسی در دست قدرت‌های غربی می‌دانید که به دلیل استقلال‌خواهی ما از یکسو و پایبندی‌مان بر روی موازین اسلامی از سوی دیگر علیه‌مان بکار گرفته می‌شود. سرکار هم قائل هستید که غرب استانداردهای دوگانه در کاربرد حقوق بشر بکار می‌برد ...

نشان دادن بطلان بسیاری از مدعیات جنابعالی و سایر مسئولینمان علیه گزارشگر ویژه خیلی نیازی به تلاش ندارد. ضمن آنکه من تردید دارم که هم سرکار و هم خیلی از آنان واقعاً به پاسخ‌هایی که می‌دهید خودتان هم باور داشته باشید. به‌عنوان‌مثال، گزارش‌های آقای احمد شهید معمولاً بالغ‌بر ده‌ها صفحه شده و در آن‌ها از افراد مشخص و معینی نام می‌برد که به اشکال مختلف حقوق مدنی‌شان در ایران نقض شده. انسان‌های حقیقی با نام و نشان‌های واقعی و دارای شماره شناسنامه و کد ملی. چگونه ممکن است آن انسان‌ها و آنچه بر آن‌ها رفته را «واهی»، «دروغ»، «جعلی» و صرفاً «مبتنی بر منابع مخالفین نظام در خارج از کشور» دانست؟ ما تاکنون چند نمونه از صدها مورد نقض حقوق بشر در ایران را توانسته‌ایم نشان دهیم که «دروغ» و «ساختگی» بوده‌اند؟ ایضاً این ادعا که «ما به‌واسطه رعایت قوانین اسلامی متهم به نقض حقوق بشر شده‌ایم» چقدر با واقعیات مطابقت پیدا می‌کند؟ چند مورد را تاکنون جنابعالی و سایر مسئولینمان توانسته‌اید نشان دهید که در این مورد یا آن‌یکی که ایران متهم به نقض حقوق بشر شده، مشکل این بوده که می‌خواسته‌ایم اسلام را رعایت نماییم؟ اتفاقاً بسیاری از گزارشات آقای احمد شهید مبین آن است که «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به کنار، ما اگر قوانین خودمان را رعایت کرده بودیم متهم به نقض حقوق بشر نمی‌شدیم. بعلاوه نفس اینکه یک مسلمان معتقد برای نظارت بر رعایت حقوق بشر انتخاب‌ شده به‌واسطه رعایت همین نکته مهم بوده که ایران نتواند گزارشگر را متهم نماید که می‌خواهد سکولاریسم غربی را جایگزین اسلام نماید؛ که می‌خواهد فرهنگ، باورها و ملاک و معیارهای غربی را جایگزین اسلام نماید وقس‌علی‌هذا. ... کشورهای دیگری هم که حقوق بشر در آن‌ها نقض می‌شده موردانتقاد قرار می‌گیرند؛ اما فرض بگیریم که کشورهای دیگر موردانتقاد قرار نگرفته باشند و فقط ایران به‌واسطه مواضع انقلابی‌اش موردانتقاد قرارگرفته باشد. سرکار بانو مرضیه افخم، آیا نفس اینکه کشورهای دیگر موردانتقاد قرار نمی‌گیرند به نظر جنابعالی نقض حقوق بشر در ایران را توجیه می‌کند؟ ... هیچ کشوری نمی‌تواند با توجیهات سیاسی، انقلابی و ایدئولوژیک از زیر بار مسئولیت رعایت حقوق مدنی شهروندانش شانه خالی کند.

ایام به کام باد

صادق زیباکلام
اول فروردین یک هزار و سیصد و نودوچهار"

برو به آدرس