کاوه قریشی - k.ghoreishi(at)roozonline.com:

عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران معتقدست جمهوری اسلامی اعدام‌های در ملاء عام را جهت ایجاد رعب و وحشت در جامعه، قبل از برگزاری انتخابات پیش رو انجام می‌دهد. وی همچنین در واکنش به اعدام‌ دو جوان در روز یکشنبه در پارک هنرمندان، به اتهام "زور گیری" به روز می‌گوید این اتهام تبیین حقوقی ندارد، اما در صورت بررسی ریشه‌ای، جمهوری اسلامی خود به علت حاکمیت اجباری، "بزرگ‌ترین زورگیر" است.

برو به آدرس