بی بی سی:

بر اساس اطلاعاتی که به بی‌بی‌سی فارسی رسیده است، ۱۰ نفر از زندانیان اوین که بعد از درگیری روز پنج‌شنبه به مکان نامعلوم منتقل شده بودند، به بند عمومی بازگردانده شدند.

گفته می‌شود این ۱۰ نفر جزو زندانیانی هستند که در کلیک درگیری‌های بند ۳۵۰ اوین آسیب کمتری دیده‌اند.

همچنین گزارش شده که پس از درگیری پنج‌شنبه، ماموران امنیتی با عریان کردن و نشاندن بیش از ۳۰ زندانی بر زمین، موی سر و صورتشان را تراشیده‌اند.

برو به آدرس