دیگربان:

به گزارش پارسینه، شـهرداری ایذه در اقـدامـی عجـیـب پـاهـای مـجسـمه جـهـان پـهـلوان غلامرضا تـخــتـی را که دوبـنـده  بـر تـن داشت را  به دلایل نامعلومی رنگ آمیزی کرد!
 
مجسمه تختی طوری رنگ آمیزی شده است که گویی به جای دوبنده مخصوص کشتی، لباس کار پوشیده است.
 

برو به آدرس