کارتون از محمدرضا میرشاه ولد: «میشه؟ نمیشه؟ شاید بشه، شاید نشه... دیروز هم نماینده مجلس گفته اگه هم بشه فکر نکنید شده ...نظر شما چیه؟»

#برجام