به یه دونه پشت‌بوم و یه سی‌ دی‌  آهنگ اندی و بان جووی و به یه دونه کلاه‌گیس که سایزش به مریم جون بخوره‌ واسه عملیات برندازی رژیم نیازمندیم. داوطلبین با مامانم که یا توی یه موزه در اسپانیا پلاسه، یا اینکه داره توی یه نمایشگاه مد توی ایتالیا می‌چرخه تماس بگیرن.

امضا: رضا جون