پیشتر در نوشته ای متن  حکم "قاضی" میرعباسی علیه کارگردان پُر آوازۀ ایران، جعفر پناهی تقدیم شده بود:

"بدلیل اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، شش سال حبس تعزیری

بیست سال محرومیت از ساخت و کارگردانی هر نوع فیلم و نوشتن فیلمنامه و هر نوع مصاحبه با رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری داخلی و خارجی.

ممنوعیت خروج از کشور جز برای سفر حج یا درمان ضروری با شرط سپردن وثیقه."

بالا بخشی از نوشته ای است که پنج سال پیش تقدیم شد. جعفر پناهی که بدلیل ممنوعیت خروج از کشور تبعیدی ایران است دیروز متن زیر را منتشر کرد:

 از میدان انقلاب به طرف میدان فردوسى مى‌رفتم. هزاران بسیجى موتورسوار، نیروى انتظامى، نیروهاى ضد شورش و … با تجهیزات کامل بین میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر دیده مى‌شدند.

این لشگر کشى براى چیست؟ آیا براى امنیت است!؟ بیشتر حس اشغال به دست نیروهاى بیگانه می‌کردم تا امنیت! این همه ترس از تظاهرات براى چیست؟! اگر یک نظام سیاسى پایگاه مردمى داشته باشد لشگرکشى و کشتار نمى‌کند. ترس با لشکرکشى آشکار مى‌شود که خودبه‌خود معنى آن فاقد پایگاه مردمى است. اگر معتقد به پایگاه مردمى هستید اجازه رفراندم بدهید.

مگر رهبر انقلاب در سخنرانى بهشت زهرا نگفت «به چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است

خوب مسالمت‌آمیزترین راه، رفراندم است. اگر رفراندم خرج دارد و بودجه‌اش را ندارید. بدون آنکه لشگرکشى کنید اجازه بدهید فقط یک روز طرفداران حکومت و یک روز دیگر هم بقیه آزادانه و بدون بگیروببند تظاهرات کنند، خواهید دید حتى خون از دماغ کسى بیرون نخواهد آمد. آن‌وقت قضاوت کنید، اطمینان داشته باشید که ملت به نتیجه احترام خواهند گذاشت. شما چطور؟"

جعفر پناهی؛ ایران پناهت، یلی هستی آزاد اندیش و ایراندوست، باشد سلامت بمانی و رهایی ایران و ایرانی را از نکبت اصلاح نشدنی حاکمیت فاشیسم دینی ببینی و لذت همکاری در بازسازی کشور را ببری.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است مه رهایی میبخشد"

 

تبریک

عکس بالا؛  اشک ژولیت بینوش، هنرپیشۀ مشهور فرانسه،  برای وضع و حال وخیم  جعفر پناهی وقتی که در اسارتگاه اوین اعتصاب غذا کرده بود.