در پی فراخوان رهبری، "عاشقان مبارزه با صهیونیستها" مشغول هنرنمایی در شبکه های اجتماعی می باشند. تصاویر بالا از اینجا و اینجا.

نمایش گالری در اندازه بزرگ