مونا خوش اقبال  فارغ التحصیل دانشگاه هنر و معماری در سال ۱۳۸۳ می‌باشد . در طی سال‌های اخیر با تدریس و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ورک شاپ‌های  متعدد در تهران و شهرستان‌ها در جهت گسترش هنر نقاشی ایرانی و هم چنین نمایشگاه‌های فردی،  توان خودش را در عرضه‌ی هنر نقاشی مدرن ایرانی به نمایش گذاشته است. مونا در معرفی نقاش‌های ایرانی سهم مهمی را ایفا می‌کند و امید آن را دارد که در نمایشگاه های خارج از کشور هم نقش مهم تری  در جهت معرفی خود و دیگران بازی نماید.

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ