جامعه فرهنگی ایران (دانشگاه جرج واشنگتن)

در دهمین سالگرد جشن فرهنگی ایران در شهری نیو یورک(مرکز شهر، خیابان مدیسون)

George Washignton Unversity, Iranian Cultural Society

New york Persian Parade, 2013

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ