رامین حائری زاده، متولد تهران ۱۹۷۵، فتوآرتیست ایرانی خود تبعید مقیم دبی است >>>

Ramin Haerizadeh, born in Tehran, Iran in 1975, currently lives and works in Dubai. Internationally famous in his own right, Haerizadeh studied photography under the illustrious Iranian artist Massoud Ma'ssoumi >>>

More here

نمایش گالری در اندازه بزرگ