سعید قاسمی گفت: داستان «فتنه» با شعار «مزخرف» زن زندگی آزادی از همون اول برنامه‌ریزی شده بود. مهسا امینی آموزش دیده بود!
 
مهسا امینی آموزش دیده بود؛ «فتنه» با شعار« مزخرف» زن‌زندگی‌آزادی از همون اول برنامه‌ریزی شده بود
 
سعید قاسمی، سردار بازنشسته سپاه گفت: رئیس مجلس هم تحلیل اشتباه کرد این مورد که انتظار معذرت خواهی از نیروی انتظامی داشت!
 
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از اصلاحات نیوز او در ادامه گفت: داستان فتنه با شعار مزخرف زن زندگی آزادی از همون اول برنامه ریزی شده بود.
 
مهسا امینی آموزش دیده بود!
 
رئیس مجلس هم تحلیل اشتباه کرد این مورد که انتظار معذرت خواهی از نیروی انتظامی داشت!