برخی منابع دیپلماتیک و خبرگزاری‌ها از پیشرفت‌هایی اندک در مذاکره‌های احیای برجام در وین خبر می‌دهند. با این حال، اختلاف‌های مهم بین تهران و واشینگتن، همچنان باقی‌ست. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه نیز با ابراز خوشبینی به موفقیت مذاکره‌ها، باز هم تاکید کرد که زمان چندانی برای احیای برجام باقی نمانده. هشتمین دور گفت‌وگوها، از دوشنبه پیش، در وین از سر گرفته شده. بیشتر در گزارش نازآفرین میرزاخلیلی.