موزه پل گتی در آمریکا چندی پیش به مردم پیشنهاد کرد در دوران قرنطینه تابلوهای معروف را با ابتکار خود بازسازی کنند. این پیشنهاد با استقبال زیادی روبرو شد و این ویدیو ها حاصل تلاش مبتکرین بیشماری است که با امکانات کم در منزل خود این ویدیو ها را تهیه کردند.