کرج - ایرنا - کندر منطقه ای زیبا در ارتفاعات البرز جنوبی در این روزهای بهاری تاچشم کار می کند کوه به صفای نشاط دشت هایش نشسته و گل های رنگارنگ جلوه های زیبا از شاهکار خالق طبیعت و تلاش دوستداران طبیعت به نمایش گذاشته است.

کندر در شمال کلانشهر کرج و در هفت کیلومتری جاده کرج - چالوس واقع شده  که بارش های خوب زمستانی و بهاری طراواتی خاص به آن بخشیده است ، اگر چه نمی شود دراین روزهای کرونایی

مسیر گردشگری را انتخاب کرد اما دیدن مناظر زیبا و روحبخش کندر از زاویه تصاویر و رسانه ای می تواند وصف آن را در اعماق وجود دوستداران طبیعت نشاند.

اینکه امسال طبیعت کندر به خاطر شیوع کرونا و در نبود گردشگران مجالی پیدا کرده تا صفای وجودش را به پرندگان ،پروانه ها ، آفتاب و مهتاب  تقدیم کند و از قاب تصاویر به گردشگران دل خسته و خزیده در کنج خانه ها سلام بگوید باید برای بقای عمر گل  و شادابی طبیعت به فال نیک گرفت >>>