کیانوش توکلی:

چرا باید از سپاه پاسداران که نمود سرکوب مردم از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون است، پشتیبانی کرد؟

چرا از صادق خلخالی دفاع می کنید، چرا می گوید او کار خوبی کرد که بسیاری را اعدام کرد؟ چرا می گوید اعدام های سال شصت اگر نمی بود، ایران از دست می رفت؟ چرا از کشتار زندانیان در سال ۶۷ با شادمانی پشتیبانی می کند؟

امید دانا همواره گفته است  كه در حوزه ى محتوا و فلسفه كسى را جلوى روى خود نمى بيند. بزرگ نمايى چرا؟ كدام فلسفه؟

او كه پيوسته دارد از ايدئولوژى ها خرج مى كنيد. در حيطه ى نوشتارى دو مسير مى پبمابد: دفاع از سلطنت و باستانگرايى دفاع از حكومت دينى و مطلق انگارى امید دانا گاهى به كوروش و گاهى به  قاسم سليمانى پناه مى برد.  اين تضاد درونى شما نشان از چيست؟ آخرین اظهار کیخسرو گرگین پدر فکری شما که دستگاه  ولایت فقیه را شایسته ادانسته و جمهوریت را خرچنگ ویا غده سرطانی نامید.