مجموعه انیمیشن طنز رستم در سرزمین عجایب ، بر اساس طرحی از پویا افشار ، با همکاری سوری لند و پارت کالکتیو.ویسنده و کارگردان سروش رضایی ، تهیه کننده پویا افشار.