عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۰ دی ۱۳۹۴

فساد گسترده-سازمان اقتصادي کوثر متن زير مختصري از تخلفات گسترده اي است که در سازمان اقتصادي کوثر رخ داده است http://www.mediafire.com/download/k78m7p5smcuwzjb/Asnad.zip اسناد فساد مالي زير مجموعه سازمان اقتصادي کوثر - بنياد شهيد https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1662369440702335&id=1662156604056952 http://www.ettelaat.net/15-oktober/news.asp?id=89330 http://www.cloob.com/u/kowsarfo/122455708 http://www.7010.ir/view/834643/—افشاگری
فساد گسترده-سازمان اقتصادي کوثر متن زير مختصري از تخلفات گسترده اي است که در شرکت تهران الکتريک وابسته به سازمان اقتصادي کوثر رخ داده است و عوامل دخيل در آن تا کنون گرفتار نشده اند.—امینی

بیشتر