عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۴ آذر ۱۳۹۱

چرا قانون ملی کردن صنعت نفت در صورتجلسه رسمی مجلس شورا وجود ندارد؟

نگاهی به دو اعلامیه حقوق بشر: اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر

روابط رومانتیک آیات عظام با یکدیگر (تفسیر سورۀ واقعه یا همجسنگرایی شرعی)

شمه ای از بزرگواری یزید بن معاویه: گزارشی تاریخی از نخستین خلیفه قانونمند اسلام

آخوند، شِقّ سوم هر پدیده ای ست که دو شِقّ بیشتر ندارد! چرا نظام مقدس یک معذرتخواهی به آمریکا بدهکار است؟

نقش آقای خمینی در قتل آیت الله محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدی

داستان آفرینش در اسلام

خیانت ما عین دیانت ماست!

مناظره و تحقیر نامزدها، شیوه نوینی در انتخاب تدارکاتچی

... عاقبت این نردبان افتادنی ست، هر که بالاتر رود ابله تر است...

بیشتر