عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

archive.org: مجله فایل شعر، توسط کالج شعر عبدالرضایی منتشر شد

Youtube: گمشده

soundcloud: تراک زنبور با اجرای علی عبدالرضایی

youtube: ترانه « زنبور» از آلبوم « لااله الالاو»

Soundcloud: آلبوم آدرناليسم

ایلنا: فرزند حرامزاده شعر فارسی

ایسنا: حکمت حکومت نمی کند، گفتگوی تازه با علی عبدالرضایی

رادیو زمانه: ارشادیزه کردن زبان

بیشتر