داماد فقیری از کیسه برنج برای خودش شورت دوخته بود! شب حجله عروس غش میکنه،توی بیمارستان ازش میپرسند چی شد؟ میگه: وقتی شلوارشو در اورد، روی شرتش نوشته بود: دم سیـاه شمشیـــری وزن خالص ده کیلو !!!