این دفعه همه خواهر‌ها با شوهر‌هاشون هستن، به جز مامان من (اولی‌ از سمت راست) چون پدرم رفته بود سفر کاری...

این عکس ۷ سال  بعد از اون یکی‌ گرفته شده.