سارو قهرمانی جوانی که ۱۱روز پس از ناپدید شدنش در اعتراضات سنندج،پیکرش را ازسوی اطلاعات این شهر بدون هیچ توضیحی به خانواده‌اش تحویل دادند،چندین ماه در تهران در رستوران بهاره رهنما، پیک موتوری بود. نه دزد بود نه قاچاقچی،فقط مثل بقیه جوانان این کشور حرف داشت. وای از ضجه‌های مادرش