از این مدل ۵۵ فروند در کارخانجات شهباز مونتاژ شد.  علاوه بر این مدل، مجموعا، ۶۶ فروند اودکس هاوکر(Audax Hawker) 
 ، ۲۴ فروند فیوری هاوکر(Fury Hawker)  و ۱۰ فروند دی. اچ‌. تایگر(D.H.Tiger Moth)  نیز در این کارخانجات مونتاژ و تحویل نیروی هوائی ایران شد.