یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر بحث‌برانگیز شده، مسئله نام خانوادگی و شناسنامه آقای پزشکیان است. از همان روز ثبت‌نام نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، کلمه قرمز «المثنی» روی شناسنامه مسعود پزشکیان توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

اخیراً، تصاویری از صفحات مختلف شناسنامه آقای پزشکیان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد این گمانه‌زنی‌ها درست بوده است.

بر اساس این تصاویر، نام خانوادگی اصلی ایشان «پوزیده» بوده که در سال ۱۳۳۵، زمانی که مسعود پزشکیان تنها دو سال داشته، تغییر کرده است.

پوزیدن. [ دَ ]( مص ) عذر آوردن و معذرت خواستن. ( برهان ). || ستردن ؟ بردن ؟ تهی کردن ؟ مطلق راندن :

چه باید این خرد کت داد یزدان
چو دردت را نخواهد بود درمان
نه پوزد جانت را از درد و آزار
نه شوید دلت را از داغ و تیمار

منبع