به گزارش حال وش/ با احراز هویت ۳ تن دیگر تعداد شهروندان بلوچ بازداشت شده امروز جمعه ۷ مهرماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای نظامی و امنیتی در زاهدان، خاش و میرجاوه دستکم به ۵۱ نفر افزایش پیدا کرد.

هویت ۳۱ تن از شهروندان بازداشتی بلوچ در زاهدان و خاش به شرح زیر است:

۱_زبیر نوتیزهی فرزند برکت ۱۷ ساله _زاهدان
۲_‌سلمان نوتیزهی فرزند عزیز ۱۸ ساله زاهدان
۳_ شهاب نوتیزهی فرزند جیهند ۱۹ ساله زاهدان
۴_ رامین شه بخش ۲۶ ساله فرزند محمد زاهدان
۵_اسماعیل براهویی زاهدان
۶_ادریس گمشادزهی ۲۱ ساله فرزند یوسف زاهدان
۷_غفور گرگیج زاهدان
۸_حارث بلوچ زاهدان
۹_علی لجه ای زاهدان
۱۰_یاسر ظفر نارویی فرزند عبدالصمد ۲۰ ساله زاهدان
۱۱_رحمت الله کبدانی فرزند اسماعیل  زاهدان
۱۲_احمد میربلوچزهی ۲۸ ساله زاهدان
۱۳_ ابراهیم کبدانی فرزند نظر زاهدان
۱۴_محمد عالیزهی زاهدان
۱۵_حنیف رخشانی زاهدان
۱۶_احمد نارویی ۲۵ ساله خاش
۱۷_سعید نارویی خاش
۱۸_ فامیلی گمشادزهی (نام نامشخص) خاش
۱۹_فامیلی گمشادزهی(نام نامشخص) خاش
۲۰_حامد براهویی  حدودا ۱۷ ساله خاش
۲۱_یعقوب گمشادزهی زاهدان
۲۲_امیر حمزه علیزهی فرزند حاجی گل ۱۷ ساله  زاهدان
۲۳_عبدالمتین اربابی فرزند محمد امین ۱۹ ساله زاهدان
۲۴_مسعود حسین بر فرزند صاحبداد  زاهدان
۲۵_ یاسر ریگی میرجاوه
۲۶_محمدامین شهنوازی میرجاوه
۲۷_زکریا نصرویی ریگی میرجاوه
۲۸_با فامیل علیزهی شه بخش(نام  نامشخص) میرجاوه
۲۹_دانیال ملازهی ۱۶ ساله فرزند درمحمد خاش
۳۰_بنیامین ملازهی ۱۴ ساله فرزند درمحمد خاش
۳۱_عمر بلوچ ۱۷ ساله زاهدان

از هویت سایر شهروندان بازداشت شده تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دسترس نیست.

قابل ذکر است امروز نیروهای امنیتی و نظامی در شهرهای زاهدان، خاش، مهرستان و میرجاوه اقدام به بازداشت گسترده و فله ای شهروندان بلوچ کرده اند.

در همین حال امروز جمعه ۷ مهر ماه ۱۴۰۲، در حالی که نیروهای نظامی در حال سرکوب شدید معترضان بلوچ بوده اند تاکنون دستکم ۲۹ نفر از جمله ۸ کودک زخمی شده اند.

امشب نیز یک شهروند در منطقه شیرآباد از ناحیه شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مجروح شده است.
 
طبق اطلاعات به دست آمده، برخی از مردم در خیابان‌های خیام و رازی با استنشاق گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای و یا اصابت گلوله‌های گاز اشک‌آور به سر مصدوم شده‌اند. 
 
نیروهای نظامی و امنیتی برای سرکوب مردم اقدام به تیراندازی و شلیک گاز اشک آور کرده اند که از مجروحین طبق گزارشات جدید حداقل ۸ نفر کودک هستند.