بازخوانی ترانه کی اشکاتو پاک میکنه  - ابی 
کلام : امیرفرخ تجلی 
موسیقی : سیاوش قمیشی
 
اجرا شده در ویژه برنامه "نیم قرن با ابی" در شبکه تلویزیونی منوتو