لیبرال دموکراسی:

لیبرالیسم تنها توضیح معتبر برای صلح است که فقط در میان خودشان، یعنی ملت‌های آزاد و دموکراتیک می‌تواند اتفاق افتد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که خویشتن‌داری مسالمت‌آمیز فقط در روابط میان ملت‌های لیبرال با یکدیگر کارساز باشد.

برو به آدرس