سایت ایرون دات کام انگلیسی:

عکاس : امیر قاجار 

تاریخ  عکس : حدود سال های 1891  میلادی 

برو به آدرس