ایرون دان کام انگلیسی:

خوب  دقت کنیدکه رقصنده ها بی حجابند. همه حضار مرد صورتشونو اصلاح کرده اند. غیر از شاه کسی ریش ندارد.

 هفت سین جالبی گذاشته اند با همه ملزومات بعلاوه ساعت  قدیمی زنگ دار

برو به آدرس