لیبرال دموکراسی:

واقعیت این است که پوتین، واقعاً یا به‌ظاهر، خود را در جنگ با دموکراسی به‌طورکلی می‌بیند و هدف نهایی‌اش را تبدیل همه کشورهای همسایه روسیه، هم در اروپا و هم در آسیا و خاورمیانه، به نظام‌های مشابه نظام خودش قرار داده است. از دید او، جنگ اوکراین یک جنگ نیابتی است و سرانجام، نخستین گام در مسیر «روسی سازی» اروپا خواهد بود

برو به آدرس