لیبرال دموکراسی:

شهبانو فرح پهلوی همچنین در روز جمعه ۱ مرداد در یک پیام کتبى و صوتی دیگر با اشاره به وضعیت کنونى ایران، گفت که «#ff6600;">بسیاری از کسانی که اهمیت و ارزش برنامه‌هایی را که محمدرضا شاه پهلوی برای پیشرفت و تعالی ایران تدارک دیده بود نادیده گرفتند، «امروز از کرده‌ها و خطاهای گذشته پشیمان‌اند.»

در این پیام، که به مناسبت چهل و یکمین سالروز درگذشت محمدرضا شاه پهلوی منتشر شد، با اشاره به موج سرکوب جمهورى اسلامی و اعتراضات مردمى آمده است که مردم ایران پس از تحمل چهل‌ودو سال «دروغ و فریب»، ‌امروز به پا خاسته‌اند و بسیاری فریاد «#ff6600;">شاهنشاه روحت شاد» می‌زنند.

برو به آدرس