بی بی سی:

پلیس ایران می‌گوید قصد دارد برای مقابله با حیوان‌آزاری، شعبه‌ای را برای پایش جرم های محیط زیستی و برخورد با آنها راه بیاندازد. وحید مجید، رئیس پلیس سایبری ایران، موسوم به پلیس فتا، گفته سازمان محیط زیست ایران، همین حالا هم در فضای مجازی، حیوان‌آزاری را رصد می‌کند اما پلیس بنا دارد این کار را تخصصی‌تر کند. در سال‌های اخیر و با توسعه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در ایران، تصاویر و گزارش‌هایی از موارد حیوان‌آزاری منتشر شده که در مواردی واکنش مسئولان را هم برانگیخته است.

فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. با این توضیح که تصاویر این گزارش ممکن است برای بعضی از بینندگان آزاردهنده باشد.

برو به آدرس