شبکه‌های تلویزیونی سی‌سی‌جی:

با افزایش دسترسی به نسل جدیدی از اینترنت همراه با عنوان 4G در ایران، نوع جدیدی از شبکه‌های تلویزیونی سنتی بر پایه فن‌آوری اینترنتی پا به عرصه گذاشته‌اند ...

برو به آدرس