بی بی سی:

هیات‌های گروه پنج بعلاوه یک و ایران برای شرکت در دور تازه‌ای از گفت و گو های اتمی وارد قزاقستان شده‌اند.

قرار است دور تازه‌ای از گفت و گو ها پس از هشت ماه وقفه نیمروز روز سه شنبه ۲۶ فوریه ( ۸ اسفند) به وقت محلی در آلماتی پایتخت پیشین قزاقستان آغاز شود.

برو به آدرس