سی‌سی‌جی‌نماوا:

راهنما | برای فعال‌سازی زیرنویس فارسی، در نمایه نماوای مورد نظر، با انتخاب آیکون CC، بخش Language را روی گزینه Farsi قرار دهید. | برای فعال‌سازی یک کیفیت تصویری، در نمایه نماوای مورد نظر، با انتخاب آیکون «چرخ‌دنده»، بخش Resolution را روی یکی از گزینه‌ها قرار دهید. | برای فعال‌سازی حالت تمام صفحه، در نمایه نماوای مورد نظر، آیکون «قاب مربعی» را انتخاب نمایید.

برو به آدرس