piruzan2.wordpress.com:

ویرانه‌های باقی‌ مانده از شهر قدیم تیسپون را ارنست هرتسفلد در کتابی‌ به نام یک مسافرت از نظر باستان شناسی‌ به سرزمین فرات که در تاریخ ۱۹۲۰ در برلین به زبان آلمانی‌ منتشر شده بطور مفصل معرفی‌ نموده است. در سال ۱۹۲۸ کاوش هائی توسط هیات آلمانی‌ تحت سرپرستی شخصی‌ به نام رویتر در محل تیسپون به عمل آمد و در سال ۱۹۳۰ میسیون آمریکائی موزه مترو پلیتن نیو یورک به سرپرستی فردی به نام اوینون با هیات آلمانی‌ نامبرده در کاوش‌های تیسپون شرکت کرد. آرتور کریستین سن در کتاب ایران در عهد ساسانیان که در سال ۱۹۳۶ ترجمه فرانسه آن منتشر شد با استفاده از نتایج کار کاوش کنندگان در تیسپون خلاصه‌ای از اطلاعاتی‌ را که راجع به این شهر در دست داشت انتشار داد که ما قسمتی‌ از آن را در این مقاله از نظر خوانندگان میگذرانیم:

 

برو به آدرس